Hankepilotin case-kuvaus

Ohjeita opettajille case-kuvauksen tekemiseen

Mieti ToPo-hankkeessa testaamasi konkreettinen kehittämistoimenpide ja laadi siitä kuvaus alla olevien apukysymyksien avulla. Voit kirjoittaa lyhyen tarinan muotoon ja listata asioita luetteloksi.


1. MITÄ - Kerro, mitä menetelmää, laitteita ja sähköisiä oppimisympäristöjä kokeiltiin. Mikä oli pedagoginen tavoite?
2. MITEN - Miten menetelmiä ja laitteita käytettiin? Miten sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnettiin? Miten oppimis- ja ohjausprosessi eteni? Miten ja milloin opettaja ohjasi opiskelijoita?
3. HAVAINNOT - Mikä toimi, mikä ei toiminut? Mitkä ovat seuraavat kehitysaskeleet? Millaista palautetta sait pilotista opiskelijoilta ja/tai työpaikkaohjaajilta, muilta opettajilta?
4. SUOSITUS - kenelle suosittelisit toimintamallia?
5. LISÄTIETOA - oppilaitos, opettaja, ala ja työssäoppimispaikka. Linkki verkkosivuun, kuvaan, videoon tms.

Soveltuvat kuvat: Opettajasta ja/tai työpaikkaohjaajasta ja opiskelijoista case-kuvauksen mukaisen työn touhussa.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti