keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Blogi oppimisen dokumentoinnissa ja vertaisreflektiossa

Case: Blogi oppimisen dokumentoinnissa ja vertaisreflektiossa.MITÄ
Pedagogisena tavoitteena on ammatillisten kokemusten pohdinta. Opiskelijat tekevät blogia (Blogger ja Tumblr) työssäoppimisen aikana. Blogi tekee opiskelijan oppimisprosessista näkyvää. Opettaja ja opiskelijat lukevat ja kommentoivat blogeja.

MITEN
Vähintään viikoittain opiskelija selostaa työtehtäviään ja oppimistaan kuvin ja sanoin. Blogia seuraavat ryhmäläiset, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Vähintään yksi ryhmäläinen toimii vastuullisena vertaiskommentoijana. Opettaja kommentoi, antaa palautetta ja kannustaa sekä blogien että Facebookin kautta. Jakson lopulla on itse- ja vertaisarviointia. Opiskelijoilla on laitteenaan joko oma älypuhelin tai oppilaitoksen iPad mini.

HAVAINNOT
Opiskelijat lähtivät innolla mukaan uuteen kokeiluun, vaikka perehdyttämiseen oli erittäin vähän aikaa. Suurimmalle osalle opiskelijoita ja opettajia Blogin kirjoittaminen oli uusi asia, siksi opiskelijoiden vertaistuki oli tärkeässä roolissa. Blogien päivittämistä haittasi koulun iPadeista puutuva sim-kortti. Kaikki opiskelijat eivät siten saaneet päivitettyä blogejaan työpäivän aikana.

Opettajilla ei ollut taitoja eikä resursseja opettaa opiskelijoita käyttämään samaa blogialustaa, siksi opettajan oli työlästä seurata kaikkia päivityksiä. Opiskelijoiden kirjoituksia oli mukava lukea ja työssäoppiminen tuli opettajalle lähemmäksi. Opiskelijoille tuli realistisempi käsitys mitä kaikkea he olivat työssäoppimisen aikana tehneet ja oppineet. Opiskelijoille on opetettava blogin tekeminen jo opintojen alussa, jotta se on luonteva osa myös työssäoppimisessa.

Salasanat blogeihin eivät olleet aina toimivia ja tuli ongelmia blogien avaamisessa. Onko jatkossa vain yksi blogi-alusta (Blogger, kyvyt, Tumblr jne)

SUOSITUS
Ylioppilasryhmille blogin sisällön päivittäminen onnistuu melko vaivattomasti ilman kovin tarkkoja ohjeita. Peruskoulupohjaisille olisi syytä tehdä tarkemmat ohjeet mitä milläkin viikolla blogiin kirjoitetaan.

Suositellaan myös ulkomailla vaihdossa oleville opiskelijoille.

LISÄTIETOA
Stadin ammattiopisto, Tekstiili- ja vaatetusosasto, Soile Kuuri, Raija Mäkelä ja Anu Kaukola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti