tiistai 18. marraskuuta 2014

Blogi erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen dokumentoinnissa

Case: Blogi erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen dokumentoinnissa tanssialan perustutkinnossa.


Casen tarkoituksena oli kehittää erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle blogi, jonka avulla opiskelija voisi dokumentoida työskentelyään ja oppimistaan. Opiskelija raportoi blogiin yksilöllistetyn työssäoppimisensa etenemisen lisäksi englannin tehtäviä, taide- ja kulttuuriopintoja sekä kaikkia tanssialan perustutkinnon ammattioppiaineita. Lähtökohtana oli runsas kuvien hyödyntäminen kirjoitetun tekstin tuottamisen vaikeuden vuoksi, mutta kokeilun edetessä opiskelija alkoi tuottaa kuvien tueksi enemmän myös tekstiä. 
 
Kokeilun pedagogisena tavoitteena oli oppimisen näkyväksi tekeminen mahdollisimman laaja-alaisesti. Oppimisympäristöinä toimivat sekä oppilaitos että työssäoppimispaikka, sähköisenä oppimisympäristönä Blogger-blogialusta. Opiskelijalla oli käytössään oma iPad.

Oppimis- ja ohjausprosessi käynnistyi ohjaajan osallistumisella blogikoulutukseen. Tämän jälkeen ohjaaja perehdytti opiskelijan sekä opettajan blogityöskentelyyn. Opiskelija päätti, millaisen blogin hän haluaa ja mihin tarkoitukseen hän sitä käyttää sekä kutsui opetushenkilöstön lukijoiksi. Opiskelija sai säännöllisesti ohjausta ja tukea blogityöskentelynsä tueksi. 

Työssäoppimisen yhteydessä opettaja pyysi opiskelijan työpaikkaohjaajaa muistuttamaan opiskelijaa kuvien ottamisesta työssäoppimisjaksolla. Opiskelija keräsi riittävästi kuvamateriaalia ja dokumentoi sen jälkeen kuvien avulla, mitä työssäoppimisjaksolla tapahtui. Atto-opettajan ohjauksella myös englannin kielen tehtäviä yhdistettiin blogiin.

Blogi toimi työssäoppimisen dokumentoinnissa ja arviointikeskustelun tukena työssäoppimisen päättyessä, mutta myös kaiken muun oppimisen näkyväksi tekemisessä. Blogityöskentelyä tullaan jatkamaan edelleen. Kevään 2015 työssäoppimisen valmistelu aloitetaan blogin osalta jo hyvissä ajoin antamalla opiskelijalle työssäoppimiseen liittyviä tehtäviä jo tässä vaiheessa. 

Työpaikkaohjaajan palaute blogista oli erittäin positiivista, sillä blogin avulla opiskelija pystyi osoittamaan, mitä kaikkea on oppilaitoksessa ja työssäoppimisessa tehnyt ja oppinut. Blogi on muotoutunut osaksi opiskelijan arkea ja hän raportoi oppimiaan asioita aktiivisesti ja laajasti. Myös ammattiopettajien ja atto-opettajien yhteistyö ja sisältöjen integrointi on lisääntynyt entisestään, kun opiskelijalla on oma blogi, jossa on erilaisia teemoja, joita esim. atto-opettaja voi käyttää edelleen oman oppiaineensa lähde- ja viiteaineistona.

Perustutkinto-opiskeljoiden lisäksi blogi soveltuisi hyvin myös valmentavan koulutuksen opiskelijoiden käyttöön. Mikäli opiskelijalla on käden motoristen toimintojen vaikeus, blogityöskentely voi olla opiskelijalle erittäin palkitsevaa. Joillekin opiskelijoille sopii prosessoivampi, pohdiskelevampi työskentelytapa, jolloin blogi mahdollistaa sen, että opiskelija voi itse päättää, missä ja milloin kirjoittaa.

Jari Karttunen, lehtori, tanssialan perustutkinto, Keskuspuiston ammattiopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti