keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Ohje: Erilaisia tapoja ohjata ja tehdä yhteenvetoja ryhmäkeskusteluista verkossa


  1. Ensimmäinen yhteinen keskustelu verkossa ennen työssäoppimista 

Keskusteluryhmä koostaa oman keskustelunsa. Olennaisinta tässä yhteenvedossa on pohtia ryhmän keskustelua dialogin periaatteiden mukaisesti (mm. keskusteluun osallistuminen, lyhyet viestit, viesti sisältää yhden asian, viesteissä kysytään aiheeseen liittyviä asioita, viestit ketjuuntuvat eli otetaan kantaa aiemman viestin/aiempien viestien sisältöön, viesteissä kannustetaan ja tuetaan ryhmän jäseniä, pyritään luomaan yhteinen näkemys).

Tämän jälkeen opiskelijat laativat pienryhmälleen verkkokeskustelun pelisäännöt.


2. Ryhmä tekee yhteenvedon omasta keskustelustaan

Tyypillisin tapa koostaa keskusteluja on se, että ryhmä tekee yhteenvedon omasta keskustelustaan. 


3. Jokainen opiskelija tekee oman yhteenvedon kaikista keskusteluista

Opiskelijoilla voi olla tehtävänä tehdä oma kooste kaikkien pienryhmien keskusteluista. Kannattaa edellyttää keskustelun koostamisen lisäksi käyttämään osaamistavoitteita, jotain aiheen kannalta olennaista kirjallista aineistoa tai vaikkapa haastattelua sekä omaa pohdintaa.


4. Tutustuminen toisen ryhmän keskusteluun ja siitä yhteenvedon tekeminen

Pienryhmille voidaan antaa tehtäväksi tutustua jonkun muun pienryhmän keskusteluun ja tehdä siitä kooste. Toiselle ryhmälle voidaan myös esittää kysymyksiä sekä nostaa esiin jatkokysymys, josta ryhmä jatkaa keskustelua.


5. Eri keskusteluryhmillä on eri aiheet 

Pienryhmillä voi olla eri aihe selvitettävänään. Motivaatio keskusteluun on suurempi, mikäli voi vaikuttaa keskusteltavaan aiheeseen. Tällöin kannattaa tähdentää, että kukin pienryhmä on oman alueensa asiantuntija. Lähdemateriaalia siis tulee käyttää keskustelun aikana. Kooste voidaan ottaa käsittelyyn tunneilla tai opiskelijat voivat tehdä verkossa tehtäviä niiden pohjalta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti