keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Opettajan muistilista työssäoppimiseen/Facebook ja blogi ohjauksessa

Case: Opettajan muistilista työssäoppimiseen/Facebook ja blogi ohjauksessa.MITÄ
Opettajille laadittiin ohjausmalli työssäoppimisjakson etenemisestä sekä miten Facebookia ja blogia voi käyttää ohjauksessa.

OPETTAJAN MUISTILISTA
Perehdytys ennen to-jakson alkua
·         to käytänteet
·         ennakkotehtävän tekeminen eli työpaikan hankinta riittävän aikaisin
·         to-sopimukset
·         näytöt
·         blogien aloitus koululla (tavoitteet ja odotukset to jaksolle) ja vertaisarviointien sopiminen
·         facebook ryhmä

1. viikko
·         perehdytys/työturvallisuustehtävä fronterissa
·         viikoittain /päivittäin
Huolehdi, että opiskelijoiden motivaatio ja hyvä ryhmähenki säilyy myös työssäoppimisen aikana, työvälineenä facebook (kuulumiset, tiedottaminen, kysymysvuorot)

Blogin kommentointi viikoittain

Jakson puolivälissä
·         väliarviointitehtävä fronterissa ja näyttöjen tarkentaminen
·         jakson kuluessa
·         mahdolliset tutkinnon osaan liittyvät tehtävät, jotka täydentävät näyttöä tai korvaavat poissaoloja/ lisäävät työpäivän pituutta (tehtäväpankki fronterissa)

Jakson lopulla
·         Opiskelijat tekevät oppimisen pohdinnan ja vertaisarviointia blogissa ja /tai facebookissa
·         Opiskelija tekee koosteen to-blogista portfolioon, jonka esittelee ryhmälle palautepäivänä tai esittelee työssäoppimisensa suoraan blogista.

Palautepäivä koululla
·         Työssäoppimisen palautelomakkeen kuittaus to-ohjaavalta opettajalta.
·         Työajanseurantalomakkeen palautus ja päivien/tuntien laskeminen, poissaolojen selvitys.
·         Ateriakorvauslasku
·         Esitykset ja kokemusten jakaminen ryhmälle

HAVAINNOT
Muistilista on auttanut jäsentämään työssäoppimisen ohjausta sekä muistamaan tehdä kaikki tarvittava ajallaan.

SUOSITUS
Suositellaan kaikille työssäoppimista ohjaaville opettajille. Muistilista helpottaa sosiaalisen median menetelmien käyttöönottoa työssäoppimisessa.

LISÄTIETOA
Stadin ammattiopisto, Tekstiili- ja vaatetusosasto, Soile Kuuri ja Raija Mäkelä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti