tiistai 18. marraskuuta 2014

Kun blogi osallistaa

Case:Kun blogi osallistaa, valtaistaa ja voimauttaa - blogi oppimispäiväkirjana tanssialan perustutkinnossa.


Käytimme blogia työvaltaisen oppimisen prosessien portfoliona, -oppimispäiväkirjana ja tehtävien palautusalustana.Pedagoginen tavoite on oppia käyttämään sähköistä alustaa oppimispäiväkirjana tai –porfoliona. Lisäksi yksi viimeaikana tullut tavoite on ollut atto-opintojen ja ammattiopintojen integrointi; opiskelijat ovat tehneet myös englannin tehtäviä blogiin.

Hyödynsimme maksutonta Blogger-blogia, koulun tietokoneita sekä opiskelijoiden omia mobiililaitteita (joilla niitä oli).
Oppimisprosessi eteni seuraavasti:
a.       Ohjaajan osallistui blogikoulutukseen
b.      Ohjaaja perehdytti yhden opiskelijan blogityöskentelyyn
c.       Ohjaaja perehdytti opettajan
d.      Opettajan ja ohjaajan antama perehdytys opiskelijoille blogiin, opinnäytteeseen ja portfoliotyöskentelyyn sekä näiden integrointiin
e.      Blogeista keskustelu sekä tietosuojasta ja yksityisyydensuojasta keskustelu opettajan johdolla ryhmässä
f.        Opiskelijat päättivät kukin millaisen blogin ja mihin tarkoitukseen he sen avaavat
g.       Blogien avaaminen ja opetushenkilökunnan kutsuminen blogien lukijaksi
h.      Atto-opettajien informointi avatuista opiskelijablogeista ja niiden käyttömahdollisuuksista
i.         Blogityöskentelyn tukeminen opetushenkilökunnan puolelta ja erityinen tuki aloitukseen sitä tarvitseville
j.        Blogityöskentelyn aloitus; joillakin opiskelijoilla blogi yhtä tarkoitusta varten, joillakin useampaa opiskelutavoitetta ja –tehtävää varten
k.       Erityisen tuen antaminen blogityöskentelyyn sitä tarvitseville opiskelijoille
l.         Väliarviointi blogiin, opinnäytteeseen ja portfoliotyöskentelyyn opettajan johdolla ryhmässä
m.    Blogityöskentelyn jatkamisen rohkaiseminen opetushenkilökunnan puolelta
n.      Blogin arviointi ja sinne kerätyn dokumentaation hyödyntäminen yhden työelämän edustajan kanssa (opiskelijan työssäoppimista arvioitaessa)
o.      Palautteen antaminen blogeista kaikille opiskelijoille (opettaja antoi palautetta suoraan blogiin)
p.      Blogityöskentelyn yksilöllisen oppimispolun ohjaus
q.      Mobiililaitteiden hankinnan tiedustelu oppilaitoksesta: ei saatu vuoden 2014 puolella
r.        Tanssianalyysin tehtävänanto ja tehtävän palautus blogin muodossa (opettaja antoi)
s.       Tanssianalyysin tehtävänannon syventäminen sekä opiskelijoiden rohkaiseminen käyttää videolinkkejä blogeissa
t.        Väliarviointikeskustelu blogityöskentelystä opettajan johdolla
u.      Blogityöskentelyn jatkaminen, saavutettujen taitojen varmistaminen  sekä uusien opettelu
Opetushenkilökunta ohjasi opiskelijoita joko osana ammattiaineiden tuntia (ryhmäohjaus) tai ylimääräisenä työnä (yksilöohjaus , ohjaus verkossa tai projektin tehtävien suunnittelu).

Aloitus meni hyvin. Olisi vain ollut hyvä jatkaa perehdytystä heti seuraavana päivänä eikä vasta seuraavalla viikolla. Kaikilla opiskelijoilla ei ole omia mobiililaitteita käytössä eikä myöskään koululla ole projektiimme ollut yhtään mobiililaitetta, joten joidenkin opiskelijoiden työskentely on ollut tästä syystä kovin vähäistä. Mobiililaitteet tarvitsisivat myös 3G tai 4G –yhteyden jotta mobiililaitteella voisi tehdä töitä myös kouluajan ulkopuolella tai työssäoppimispaikalla ollessaan.


Seuraavat kehitysaskeleet ovat seuraavat:
a.       Syvennetään osaamista: mihin kaikkeen blogia voi käyttää
b.      Annetaan opettajan toimesta tehtäviä jotka valmistavat työssäoppimisen dokumentointiin ja oppimispäiväkirjan pitämiseen seuraavan työssäoppimisen aikana
c.       Opiskelijoiden palautteesta: Aluksi palaute oli joidenkin puolelta kriittistä ja tuli paljon miksi-kysymyksiä. Väliarviointi oli ensiarvoisen tärkeää pitää 2 kertaa: Siinä käytiin läpi opiskelijoita askarruttavia kysymyksiä ja pohdittiin ratkaisuja. Se voimaannutti opiskelijoita ja rohkaisi jatkamaan. Marraskuussa 2014 blogit olivat jo kaikille itsestäänselvyys ja intoa riitti.
d.      Suosittelen toimintamallia erityistä tukea vaativan opiskelijan ohjaukseen: Näen jo nyt kuinka blogin hyödyntäminen osallistaa, valtaistaa ja voimauttaa sekä ennen kaikkea innostaa kuvailemaan, dokumentoimaan ja kertomaan erilaisista ammattilaiseksi kasvamisen prosesseista.
e.      Mobiililaitteiden hankinta opiskelijakäyttöön toivoakseni kevätlukukauden 2015 alussa

14.11.2014
Jari Karttunen, lehtori, tanssialan perustutkinto, Keskuspuiston ammattiopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti