keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Motivointi, ryhmähengen ylläpito ja ammatillisten kokemusten jakaminen Facebookissa

Case: Motivointi, ryhmähengen ylläpito ja ammatillisten kokemusten jakaminen Facebookissa.
MITÄ
Pedagogisena tavoitteena on ryhmän motivointi, ryhmähengen ylläpito, ammatillisten kokemusten jakaminen, ryhmäyttäminen ja vertaistukeminen.

Ryhmän toimintaa aktivoidaan viikkotehtävillä ja yleisistä asioista tiedottamisella. Ammatillisia kokemuksia jaetaan omilla Facebook-julkaisuilla sekä viikkotehtävillä. Julkaisuista koostuu opiskelijalle päiväkirja, jonka avulla hän voi esitellä työssäoppimistaan koululla muulle ryhmälle.   

MITEN
Kukin opiskelija laittaa vuorollaan Facebookiin kysymyksen liittyen työssäoppimiseen. Jokainen opiskelija vastaa kysymykseen viikon kuluessa ja opettajakin
kommentoi sekä ohjaa tarvittaessa. Opettaja ilmoittaa viikon aluksi kuka opiskelijoista on kysymysvuorossa. Peruskoulupohjaisissa ryhmissä opettaja laittaa kysymykset opiskelijoille viikoittain Facebookiin. Suurin osa opiskelijoista käyttää omaa älylaitettaan ja osalla on käytössään koulun iPad mini.

Työssäoppimisen aikana opettajan ja ryhmän kommunikointi on aktiivista. Tarvittaessa opettaja voi reagoida nopeasti opiskelijoiden kysymyksiin ja opiskelijat voivat myös vastata toisilleen. Työprosessien tallentaminen viikoittain sanoin ja kuvin auttaa opiskelijaa havainnoimaan oppimisprosessiaan. Entinen paperinen päiväkirja oli tätä kankeampi ja opiskelijoille työläämpi.

Esimerkki viikkokysymyksestä:
Missä taidoissa koet työssäoppimisen aikana kehittyneesi eniten?
:)
asiakaspalvelussa.
Luonnonmateriaalien käsittely, sorminäppäryys.
Erilaisissa korjausompeluissa ja silkin käsittelyssä varmaan tähän mennessä
:)Saumurin käytössä, hankalien materiaalien leikkuussa/ompelussa (sifonki, silkki, ohut kreppi…).
Pitkien reunojen huolitteluissa ja pitkien saumojen ja käänteiden ompelussa.
Itse olen oppinut eniten uutta kaupan puolella työskennellessä. Myös sovitusmuutosten neulaaminen sujuu sukkelammin.
Varmaan ylipäätään työn laatu on parantunut, ja nyt tulee nopeammin siistimpää.
luultavasti ompeluvarmuudessa
En osaa sanoa missä eniten, mutta olen saanut mukavasti kertailtua yleisesti kaikkia koulussa käytyjä perusjuttuja kuten paitapuseron, housut ja hamekin on tulossa
Yleisesti tarkkuudessa varmaankin

HAVAINNOT
Facebook on osalle opiskelijoista luontevampi keskustelukanava kuin toisille. Opettajan täytyy osaa opiskelijoista kannustaa enemmän. Kaikki ovat lähteneet mukaan rohkeasti ja positiivisesti. Facebook täytyy tehdä opiskelijoille riittävän tutuksi jo hyvissä ajoin ennen työssäoppimisen alkua, jotta kynnys kommunikoinnille olisi työssäoppimisen aikana mahdollisimman matala.

Facebook on ollut suurimmalle osalle opiskelijoista tuttu väline ja he ottaneet uudet menetelmät ja laitteet innolla vastaan. Työpaikkaohjaajat pitivät menetelmiä nykyaikaisina ja ovat antaneet opiskelijoiden ottaa valokuvia tekemistään töistä.

Kaikille oppilaille tulisi mahdollistaa laitteet ja myös sim:korttit, jotta he voivat päivittää valokuviaan reaaliaikaisesti Facebookiin.

SUOSITUS
Kaikille ryhmille.

LISÄTIETOA
Stadin ammattiopisto, Tekstiili- ja vaatetusosasto, Noora Ihalainen, Soile Kuuri, Raija Mäkelä ja Anu Kaukola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti