torstai 13. marraskuuta 2014

Viikkotehtävät työssäoppimispäiväkirjassa

Mitä?
Opettajatiimin laatimat ryhmälle yhteiset viikkotehtävät, jotka opiskelija käy lukemassa opettajatiimin wikistä ja joihin hän kuvaa ja kirjaa vastaukset omaan blogiinsa.

Miten?
Pintakillan opiskelijat pitävät blogia kaikesta oppimastaan. Siksi heidän on luontevaa pitää sitä myös työssäoppimisjaksolla. Opettajatiimi on laatinut kaikille yhteiset viikkotehtävät, jotka eivät ole riippuvaisia työtehtävistä. Tavoiteena on sekä kirkastaa opiskelijan omaa ymmärrystä että antaa heille mahdollisuus vertaisoppia toistensa työpaikkojen käytänteistä. Alustana on tällä hetkellä avoin Weebly-sivusto.

Opettajatiimin wiki

Tehtävä opettajatiimin wikissä:

Opiskelijan vastaus blogissaan:


Havainnot
Haasteena on saada jo aiemmin työssäoppimassa olleet opiskelijat ymmärtämään, että nyt tehdään myös viikkotehtäviä - ei vain omien työtehtävien kuvaamista blogiin. Kaikkea blogiin vietyä tekstiä ei ehdi lukea, joten ohjattu vertaispalaute kannattaisi ottaa käyttöön. Kommentointikeskustelua voi käydä myös ryhmän suljetussa Facebook-ryhmässä. Joillekin kirjoittaminen on luontevampaa kuin toisille, mutta kuvia voivat kaikki käyttää ja niitä voi selittää puhuen. Puhetta tunnistavat saneluohjelmat yleistyvät lähivuosina. Nytkin halutessa olisi teknisesti mahdollista käyttää saneluohjelmaa blogitekstin muodostamisessa. Kuvista ammattilainen näkee usein yhdellä silmäyksellä, jos jokin asia on ymmärretty erityisen väärin.

Työpaikat ovat vielä varsin tottumattomia älypuhelimen kanssa työskenteleviin nuoriin, joten kannattaa varmistaa, että työnantaja ymmärtää, mitä tarkoittaa, jos antaa luvan julkaista opiskelijan blogipäivityksiä netissä.

Kaikkien työssäoppimisessa käytettävien ohjelmien (esim. piskelijan Blogi, opettajan tehtävänannot ja materiaalit wikissä, Facebook-ryhmäkeskustelu) käyttö pitää olla sujuvaa ennen tyossäoppimaan lähtöä. Uusia oppimisen välineitä, laitteita ja menetelmiä ei ehdi työssäoppimispaikalla oppia, kun pitää oppia itse ammattia. Paras tilaisuus ujuttaa uusi tekniikka opiskelijoille on ammatillisten opintojen ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana.


Lisätietoa
Tekijät Jukka Rinne, Jan Toivonen ja Jari Välkkynen, Teollinen pintakäsittely/ Pintakilta, Ammattiopisto Tavastia

Jatkosuunnitelmana on tehdä jokaiseen ammattitaitovaatimuksiin liittyvät teoriatehtävät Pintakilta 360-ympäristöön. Tehtävän suorituspaikkana on oppilaitoksen työsali tai työssäoppimispaikka riippuen siitä, kummassa paikassa ko. ammattitaito opiskellaan. Samaan aikaan voi siis olla samaa teoriatehtävää suorittamassa opiskelijoita sekä koululla että työssäoppimassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti