keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Työssäoppimisen arviointikeskustelu Adobe Connect -videoneuvottelua käyttäen

Case: Työssäoppimisen arviointikeskustelu Adobe Connect -videoneuvottelua käyttäen, sosiaali- ja terveysala.

MITÄ

Lähihoitajaopiskelijoiden Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osan työssäoppimisen arvioinnissa käytettiin videoneuvotteluohjelma Adobe Connectia.  Videoyhteydellä arviointiin neljän aikuisopiskelijan työssäoppiminen.

Tavoitteena oli hyödyntää opiskelijoiden jo hallitsemaa videoyhteyden käyttöä opiskelussa myös työssäoppimiseen, koska olimme saaneet palautetta sen soveltuvuudesta työssäoppimiseen aiemmin samaa ohjelmaa opiskelussaan käyttäneiltä opiskelijoilta. 


MITEN

Adobe Connectia oli käytetty opiskelijoiden opetuksessa noin kaksi päivää viikossa koko valmistavan koulutuksen ajan, joten he osasivat käyttää laitteita ja ohjelmaa. Työssäoppimispaikoilla ei ollut soveltuvia laitteita eikä mahdollisuutta Internetyhteyteen, joten opiskelijat veivät oman kannettavan tietokoneensa työssäoppimispaikalle ja käyttivät oman puhelimensa datayhteyttä. Opiskelijat myös huolehtivat oman ohjaajansa perehdyttämisestä tilanteeseen. 

Ohjelman käyttö oli yksinkertaista. Opettaja huolehti neuvottelun teknisestä etenemisestä, kuten avasi yhteyden ja antoi webkameran ja mikrofonin käyttöoikeudet osallistujille. Näissä tilanteissa käytettiin työssäoppimispaikalla vain yhtä laitetta. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja olivat siis samalla koneella. 

Tässä arvioinnissa sekä opiskelijalla että opettajalla oli kuulokemikrofonin sijaan pöytämikrofoni.Opettaja laittoi näkyville opiskelijan asettamat omat tavoitteet sekä tutkinnon osan arvioinnin kohteet.  Tavoitteet ja niiden toteutuminen käytiin läpi siten, että opiskelija kertoi itse oman arviointinsa ja sen jälkeen työpaikkaohjaaja. Lopuksi tarkistettiin vielä tutkinnon osan kriteereistä arvioinnin kohteiden mukainen osaaminen. 


HAVAINNOT

Niin opiskelijoilta kuin työpaikkaohjaajilta kysyttiin, haluavatko he, että arviointi toteutetaan tällä tavalla. Pilotissa mukana olleet opiskelijat olivat kiinnostuneita ja heillä oli mahdollisuus viedä oma laitteensa työssäoppimispaikalle. Kaikille työpaikkaohjaajille tämä oli uusi kokemus, mutta he suhtautuivat kiinnostuneesti asiaan. Videoneuvotteluun osallistuminen (opiskelija ja työpaikkaohjaaja) ei ole vaikeaa, kun opettaja huolehtii yhteyden ottamisesta ja työkalujen käytöstä. 

Mikäli työssäoppimispaikka sijaitsee kaukana oppilaitoksesta, videoyhteyden käyttö työssäoppimisen ohjauksessa mahdollistaa opettajan ohjauksen useammin. Tässä pilotissa käytettiin Adobe Connectia. mutta on myös tarjolla myös muita ohjelmia mm. Skype. Videoyhteyden käyttö säästää aikaa ja kustannuksia, kun opettajan ei tarvitse matkustaa työssäoppimispaikalle. Adobe Connect ei vaadi ohjelman asentamista koneelle (kuten Skype). Oppilaitos hankkii ohjelman ja ilmoittaa osoitteen, jossa neuvottelu käydään. Videoneuvottelu edellyttää, että työssäoppimispaikalla on Internetyhteydet ja tietokone, jossa on webkamera ja kuulokemikrofoni/tai pöytämikrofoni. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi käyttää omaa mobiililaitettaan, kännykkää tai kannettavaa tietokonetta ja omaa datayhteyttään, kuten tässä pilotissa tehtiin.

Videoneuvottelun aikana on myös mahdollista, että opiskelija tuo itse esille tavoitteensa ja arviointinsa myös kirjallisesti sekä ohjaajan arvioinnin. Tällöin opettaja antaa opiskelijalle esittelijän oikeudet ja opiskelija hakee tarvittavat tiedostot koneeltaan.


SUOSITUS

Videoyhteyttä kannattaa hyödyntää työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa niin nuorilla kuin aikuisillakin. Adobe Connectia käyttäviltä opiskelijoilta pyydetään säännöllisesti palautetta ja palautteissa oli myös noussut esiin sen soveltuvuus työssäoppimiseen.

Opiskelijoiden ajatuksia videoyhteyden soveltuvuudesta työssäoppimisen ohjaukseen:

”Voisihan siellä pitää jonkun "palaverin", jos jollain on huolia. Viime työssäoppimisessa monella oli paljon ongelmia ja keinot olivat vähissä. Ehkä tämän tyylisissä tapauksissa olisi hyvä saada opastusta.”

”Yhteistunteja voisi pitää työssäoppimisen aikana esimerkiksi aamusta. Opiskelijat voisivat kysyä opettajalta jos on jotain työssäoppimiseen liittyvää ja työkokemuksien vaihtoon. Toisten opiskelijoiden tapaaminen työssäoppimisen aikana voisi olla kannustavaa ja myös voi tulla mieleen enemmän kysymyksiä, kuin yksin pakertaessa.”

”AC:tä voisi käyttää top-jaksolla esimerkiksi kerran viikossa "kuulumisten"  vaihtoon ja jos olisi kysyttävää opettajilta niin saisi siinä samalla tietoa ilman, että mahdollisesti joka kerta pitäisi soittaa tai lähettää viestiä opettajalle. Tämä edellyttää, että on etukäteen sovittu aika AC:lle ja kysymykset eivät olisi niin akuutteja, että tarvitsisi heti vastauksen.”

”Opiskelijat ja opettaja voisivat antaa toisille ns. konsultaatiota. Jos jollain on joku ongelma tai epäselvä asia.”

”Työssäoppimisen aikana emme näe juurikaan toisiamme, joten Ac:n kautta voisimme kokoontua yhteen ja kertoa kokemuksia ja tapahtumia. Jolloin olisimme toistemme henkisenä tukena sitäkin kautta.”

”Voisi sopia oman ryhmän kanssa pari päivää, jolloin voisi keskustella yhdessä työssäoppimisesta ja siellä ilmenneistä haasteista.”

”AC:ta voisi hyödyntää työssäoppimisen ohjaavan opettajan työkaluna, välttämättä opettajan ei tarvitsisi käydä fyysisesti työpaikalla.”


LISÄTIETOA

Stadin ammattiopisto/Stadin aikuisopisto, Tuula Sivén, sosiaali- ja terveysala.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti