tiistai 18. marraskuuta 2014

Ohjattu blogi yksilöllisten oppimispolkujen matkakertomuksena

Case: Ohjattu blogi yksilöllisten oppimispolkujen matkakertomuksena.
Lyhytlinkki: urly.fi/jnl

1. Mitä?

Koulutuskeskus Salpauksen luonto-ohjaajien koulutukseen kuuluvan työssäoppimisen ohjaaminen on jo pitkään ollut haastavaa. Työssäoppimispaikat sijaitsevat usein niin kaukana oppilaitoksesta, ettei ohjauskäyntien tekeminen ole mahdollista. Luonto-ohjaajan työ tapahtuu pääosin ulkona ja asiakasryhmien kanssa, joten puhelimellakin opiskelijat ja työpaikkaohjaajat tavoittaa vaihtelevasti. Opettajat ovat kokeneet, että tiedon saaminen opiskelijan oppimisesta ja työn onnistumisesta työssäoppimisjakson aikana on vaikeaa. On hankalaa osata kysyä oikeita asioita, kun työssäoppimispaikka on itsellekin tuttu vain nettisivujen ja puhelinkeskustelujen kautta.

Uuden haasteen työssäoppimisen ohjaukseen ovat tuoneet opiskelijoiden yhä yksilöllisemmät opintopolut. Moni esim. suorittaa työssäoppimista lähiopetuksen lomassa (esim. iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina). Pienistä murusista pitkällä aikavälillä kertyvän työssäoppimisjakson seuraaminen edellyttää hyviä ohjaustyökaluja. Tällaisia lähdin etsimään ToPo –hankkeen kautta. 

2. Miten?

Hankkeen yhteydessä käytin kahden syksyllä 2014 aloittaneen luonto-ohjaajaopiskelijan työssäoppimisjaksojen ohjaamisessa Blogger –alustalle rakennettuja blogeja. Opiskelijat saivat blogin pitämistä varten käyttöönsä Päijät-Hämeen maaseutusäätiön avustuksella hankitut Samsung Galaxy Note 3 –älypuhelimet, joissa on oppilaitoksen hankkimat dataliittymät (puhelut ja tekstiviestit eivät onnistu, esim. sähköpostin ja netin käyttö on opiskelijalle ilmaista). 

Pedagoginen tavoite kokeilulle oli tukea työssäoppimisen aikaista oppimisprosessia ja parantaa opiskelijan saamaa ohjausta. Toisen opiskelijan kohdalla tavoitteena oli myös tarjota mahdollisuus suorittaa äidinkielen kursseja joustavasti integroituna työssäoppimisjaksoon.

Kokeiluun osallistuvat opiskelijat valitsin heti elokuussa uuden luonto-ohjaajaryhmän aloitettua. Molemmille tehtiin joustavat työssäoppimissopimukset heti opintojen alussa. 


Opiskelija 1 suorittaa työssäoppimisjaksoa
muun koulun ohella ohjaten islanninhevosretkiä ja tehden tallitöitä
Opiskelija 1: siirtyi Salpaukseen toisesta saman alan oppilaitoksesta, jossa oli aloittanut tutkinnon suorittamisen näyttötutkintona. Opiskelija oli jo ollut työssäoppimassa, jatkoimme sopimusta samaan paikkaan. 


















Opiskelija 2 suorittaa työssäoppimisjaksoa muun koulutuksen
lomassa paikallisessa melontaseurassa lasten harjoittelua ohjaten

Opiskelija 2: siirtyi Salpaukseen lukio-opinnoista. Oli solmimassa työsuhdetta, joka tarjosi paljon oppimisen mahdollisuuksia myös luonto-ohjaajan ammattiin. Päätimme hyödyntää työn myös työssäoppimisena.











Ohjausprosessi:
  • Keskustelut opiskelijoiden kanssa blogin käytön eduista työssäoppimisjakson ohjauksessa. Sopimus kokeiluun osallistumisesta.
  • Blogipohjien luominen ja blogin käyttökoulutus. Loin pohjat valmiiksi, muokkasimme kummankin opiskelijan kanssa sopivaksi/mieleiseksi juuri hänelle. Tutustuimme blogin perustoimintoihin ja siinä julkaisemiseen. Keskustelimme siitä, mitä blogissa kannattaa ja toisaalta ei voi julkaista sekä julkisuuden rajoittamisesta. Sovimme, että sekä opettaja että opiskelija ovat blogissa ylläpitäjinä, jotta molemmat pääsevät käsiksi kaikkiin teksteihin ja voivat muokata esim. yhteisiä luonnoksia.
  • Mobiililaitteiden käyttöönotto. Opiskelijat allekirjoittivat mobiililaitteiden käyttösopimuksen ja saivat käyttöönsä koulun älypuhelimet. Kumpikaan ei tarvinnut ohjausta laitteen käyttöön, vaan he ottivat laitteen haltuunsa itse kokeilemalla. 


Blogin käyttöönotto ohjaustyökaluna


Ote opiskelija1:n blogista tekstistä, jossa hän pohtii, miten
syntyy
laadukas islanninhevosretki
Opiskelija 1:
Kirjoitin blogiin (tekstiluonnokseksi) ohjeen blogin käytöstä juuri hänen oppimispolullaan. Loin blogiin muutamia tekstiluonnoksia työssäoppimisjakson tavoitteina olevista sisällöistä kysymyksiä ja väliotsikoita käyttäen. Opiskelija kirjoitti tekstejä ja julkaisi niitä sitä mukaa, kun ne tulivat työssäoppimisessa ajankohtaisiksi. 




Opiskelija 2:n äidinkieli 4 –kurssille laatimia
työelämän asiakirjoja blogin sivuina
 
Opiskelija 2:
Yhdessä äidinkielen opettajan kanssa laitoimme blogiin äidinkielen tehtäviä, joita opiskelijan oli tarkoitus suorittaa. Varsinaiset tehtävät ohjeineen ja oheismateriaaleineen tulivat ensin opiskelijan sähköpostiin, siitä kopioin tehtävät blogiin. Opiskelija on suorittanut tehtäviä sitä mukaa kun ne ovat osuneet työssäoppimisjakson työtehtäviin. 


Ote opiskelija 2:n blogista - koulun
luontoliikuntakurssin melontapäivästä
Opiskelija aloitti bloggaamisen innolla. Hän on raportoinut elävästi lähes kaikista työssäoppimispäivistään (lasten ohjausta). Blogitekstit ovat toistaiseksi olleet vapaamuotoisia. Myöhemmin on tarkoitus pyytää myös tietyn sisältöisiä tekstejä. 






Ohjauksen ajoitus ja toteutus:
  • Luen blogitekstejä vähintään viikoittain, annan palautetta joko suullisesti tai esim. Messengerin kautta
  • Äidinkielen opettaja luki tekstejä ja antoi palautetta sähköpostilla
  • Teknisten ongelmien ratkaisu yhdessä esim. oppituntien tauoilla

 

3. Havainnot

Opiskelijan ääni kuuluviin!
Yksi tärkeimmistä oivalluksista oli, miten suuri osa opiskelijoiden ajattelusta, tunteista ja toiveista jää luokkaopetuksessa opettajan puheen jalkoihin. Bloggaaminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden kertoa ajatuksistaan ja oppimisestaan omalla äänellään ja kaikessa rauhassa. Luokkatilanteissa on vähän aikaa opiskelijan kohtaamiseen. Työssäoppimisen ohjauskäynneilläkään ei yleensä ole tilaisuutta rentoon keskusteluun. Olin iloisesti yllättynyt siitä avoimuudesta ja rikkaudesta, jolla opiskelijat kuvasivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan. 

Toisaalta blogiin alkoi toisen opiskelijan tapauksessa ilmestyä liiankin henkilökohtaista tekstiä. Sovimme silloin, että opiskelija luo toisen, päiväkirjamaisen blogin yksityiskäyttöönsä ja jatkaa opiskeluihin liittyviä pohdintoja yhteisessä blogissamme. Yksityisen ja julkisen välisiä rajoja jouduttiin siis hieman käymään selviksi.

Mobiililaite ei paljon houkuta.
Hankimme opiskelijoiden käyttöön mielestämme hienoja älypuhelimia, joissa on esim. laadukkaat kamerat. Olin jopa vähän kateellinen, sillä henkilöstö ei voi valita työpuhelimekseen läheskään yhtä hyviä laitteita. ToPo –hankkeeseen osallistuneet kaksi opiskelijaa ”huolivat” oppilaitoksen älypuhelimet käyttöönsä, mutta moni muu on niistä kieltäytynyt. Osa haluaa mielummin käyttää omaa, tuttua laitettaan, joku ei halua koskeakaan Android –käyttöjärjestelmällä varustettuihin laitteisiin. 

Motivaatio oman oppimisblogin pitämiseen löytyy siis pääosin muualta kuin siitä, että voi saada käyttöönsä ”hienon” laitteen. Kysyessäni, miten hyvin koululta saatu älypuhelin on soveltunut bloggaamiseen, toinen opiskelijoista vastasi: ”Ihan surkee, on siitä ollut tosi vähän hyötyä. Ennemmin vedenkestävä extreme kamera.”

Blogi ei taivu kaikkeen
Äidinkielen kurssitehtävien palauttaminen blogin kautta tuntui aluksi mielekkäältä, koska opiskelijan oli tarkoitus koota blogiin mahdollisimman paljon opintoihinsa liittyvää materiaalia. Esim. CV:n julkaiseminen blogissa oli kuitenkin hankalaa, koska blogipohjan tekstinkäsittelyominaisuudet ovat rajalliset eikä kaikkia äidinkielessä vaadittuja muotoiluja voinut siihen tehdä.

Blogin on hyvä olla strukturoitu
Työssäoppimispaikalla rutiinit vievät usein työssäoppijan mennessään. Pian onkin tunnit lusittu ja jakso päättymässä – saavutettiinko tavoitteet? Jotta blogista olisi tässä suhteessa apua, sen on mielestäni hyvä olla strukturoitu. Blogiin kannattaa siis luoda esim. tekstipohjia, jotka ohjaavat opiskelijan kirjoittamista ja kuvaamista. Tästä on paljon apua esimerkiksi ammattiosaamisen näyttöön valmistauduttaessa. Tietty etenevä rakenne blogissa auttaa opiskelijaa myös hahmottamaan, millaisia oppimistavoitteita tähän työssäoppimisjaksoon kuuluu ja millä tavoin niitä kohti voisi pyrkiä. Vielä en ole tämän kokeilun puitteissa ihan tähän päässyt.

Struktuuri varmaankin auttaa myös tottumattomia kirjoittajia tarttumaan työhön. On helpompi vastailla opettajan kysymyksiin kuin keksiä itse kerrottavaa. Toinen opiskelijoistani kertoi, millaista ohjausta toivoisi opettajalta: ”Kertomalla kaikki blogin toimintaperusteet, antaa kysymyksiä ja suoraan palaute, joka tekstin jälkeen.”

Jatkokäyttö
Blogien käyttö luonto-ohjaajien koulutuksessa on laajenemassa. Koen, että ne sopivat erittäin hyvin osaamisperusteisuuden viemiseen käytäntöön. Kun opettaja ei enää kulje yhtä ja samaa oppimispolkua koko ryhmän kanssa, oppimisen ja osaamisen dokumentointiin tarvitaan lisää helppoja, eläviä, joustavia, yksilöllisiä välineitä. Toivoisin voivani kytkeä blogit kehitteillä olevaan luonto-ohjaajan osaamispassiin, joka toimisi oppimisen ja osaamisen arvioinnin apuvälineenä.

Kokeiluun osallistuneiden kahden opiskelijan lisäksi ainakin kolme uutta bloggaria on parhaillaan aloittamassa työssäoppimisjaksonsa. Kokeiluun osallistuneiden mielestä blogin pitäminen auttaa itseäkin muistamaan myöhemmin, mitä kaikkea on tehnyt ja millainen tunnelma itsellä on ollut. 

Pohdinnan alla on myös ryhmän yhteisten blogien kokeileminen. Tiimioppiminen on tullut vahvasti mukaan luontoalan koulutukseen. Yhteinen blogi oppiville tiimeille voisi auttaa tiedon rakentamisessa yhteisten käytännön kokemusten pohjalta. Esimerkiksi NY-yrityksen asiakaskeikoista voisi kukin vuorollaan tehdä yhteenvedon blogiin toisten luettavaksi. Nämä pohdinnat voisi avata seuraavan vuoden NY-yrittäjien luettavaksi, mikä tukisi yhteisten käytäntöjen muodostumista ja perinteen siirtämistä eri vuosikurssien välillä. Sekä tietysti oppimista.

4. Suositus

Suosittelisin strukturoitua blogia yksilöllisten oppimispolkujen ohjaamisen työkaluksi. Mielestäni blogin kautta on saatavilla tärkeää tietoa opiskelijan kehityksestä ja haasteista hänen polullaan ja siten ohjaaminen helpottuu. Uskon, että myös opiskelijat saavat blogin myötä perspektiiviä omaan oppimiseensa ja oppimisesta työssäoppimisjaksoilla tulee tavoitteellisempaa. 

Blogi on pienen opettelun jälkeen helposti hallittava työkalu sekä opettajalle että opiskelijalle ja sen käyttäminen mobiilisti on vaivatonta. Minulla ei vielä ole kokemusta blogin käytöstä kirjoittamista vieroksuvien opiskelijoiden kanssa, mutta kuvia hekin ovat jo luvanneet julkaista. 

5. Lisätietoja

Koulutuskeskus Salpaus, Hanna Salminen, Luonnonvara-ala, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus. Työssäoppimispaikat: Vaellustalli Toreson, Vesisamoilijat ry.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti