keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Ohje: Vertaisarviointi

1. Opettaja antaa vertaisarvioitavaksi kaikilla työpaikoilla yleisesti esiintyvän työprosessin hallinnan.

2. Opettaja ohjeistaa tutkimaan, millä tavoin tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit liittyvät tähän kohtaan.

3. Opettaja ohjeistaa antamaan kannustavaa ja rakentavaa palautetta nimetyille ryhmän jäsenille siitä, mitä ja miten kannattaisi vielä harjoitella, jotta ammattiosaamisen näytössä vaadittava ammattitaito olisi hallussa.

4. Opettaja ohjaa ryhmää tekemään synteesin.

5. Opettaja ohjeistaa opiskelijat reflektoimaan vertaisarviointiprosessin ja siinä saadun palautteen oppimispäiväkirjaan.Mihin soveltuu?
Miksi?
Miten?
Vertaisarviointiin
Vertaisarviointi antaa ryhmän tukea opintojen alussa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja oppimisprosessin kulun itsearvointiin. Se syventää omaa osaamista ja vahvistaa sekä pari- että ryhmätyöskentelyä.
Opettaja ohjeistaa jonkin yhtesöllisesti reflektoitavan aiheen vertaisarvioitavaksi ryhmäkeskustelussa verkossa. Opettaja ohjaa keskustelun alkuun ja aktivoi sitä tarvittaessa ryhmän yhteisen keskustelualueen kautta.

Opettaja ohjaa, että opiskelijat antavat toisilleen palautetta ja arviointia kannustavasti ja rakentavasti.
Opettaja huolehtii, että keskustelu pohjautuu opintojen alussa yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin, jotka ovat suhteessa osaamistavoitteisiin ja tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin.
Opettaja voi antaa esimerkkikysymyksiä kuten
  • Mikä meni hyvin?
  • Mitä parannettavaa?
  • Jos kiinnostut jostakin toisen teknisestä tai työpaikkaa koskevasta yksityiskohdasta, kysy rohkeasti lisää.
  • Jos et ymmärrä, mitä toinen on kirjoittanut jossakin kohdassa, pyydä tarkennusta.
  • Kerro toisille vinkkejä, miten olet itse onnistunut opettelemaan hankalan asian.
Yhteenveto:
  • Mitä opimme tästä kokonaisuudessaan:
  • Mitä opimme toistemme töistä?
  • Mitä saavutimme, mitä emme ja miksi, mikä oli vaikeaa saavuttaa, miten siitä selvisimme?
Vertaisarvioinnin päätyttyä jokainen opiskelija tekee itsereflektion omaan oppimispäiväkirjaan.

Miten rakennan oppimisprosessiin jatkuvan arvioinnin?
Miten rakennan arviointikriteerit niin, että ne ohjaavat luonnostaan viimeisteltyihin lopputuloksiin? Miten voisin monipuolistaa arviointimenetelmiäni?

Tekniikka: 
Esim. suljettu Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan ja reflektoidaan
Blogit: vertaisten kommentit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti