maanantai 31. maaliskuuta 2014

Esitys ITK-konferenssissa Aulangolla

Ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on keskeinen osaamisen hankkimisen keino ja sen suosio kasvaa jatkuvasti. Toistaiseksi digitaalisten ympäristöjen hyödyntäminen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja sen ohjauksessa on ollut vähäistä. Esiteltävä toimintamalli sisältää menetelmiä ja työkaluja digitaalisten ympäristöjen hyödyntämiseksi oppimisprosessin suunnittelun ja dokumentoinnin, ohjauksen, arvioinnin ja näyttöjen tukena. Toimintamallin avulla työpaikasta voidaan luoda aito pedagoginen oppimisympäristö, jossa opiskelija voi suorittaa yksilöllistä opintopolkuaan, dokumentoida oppimistaan ePorfolioon ja pitää yhteyttä ryhmäänsä virtuaalisesti. Välineinä käytetään suunnittelu-, dokumentointi- ja ohjaustyökaluja, video-ohjausta ja mobiililaitteita.

Työpaikka oppimisympäristönä

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ei vain sovelleta teoriajaksoilla tai oppilaitoksessa opittuja asioita tai opita mallista työpaikan toimintaa seuraamalla, vaan opitaan uusia kompetensseja, jotka voidaan työelämälähtöisesti sitten myös tuoda oppilaitoksen opintojaksoihin mukaan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on ohjattava, jotta sillä päästään haluttuihin tavoitteisiin. Digitaalisia ympäristöjä ja sähköisiä välineitä käyttäen pedagoginen struktuuri, oppimisprosessi ja sen ohjaus sekä reflektio, saadaan mukaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Padit ja muut mobiililaitteet toimivat "opettajan teleskooppikätenä", jolla pedagogiikka ulotetaan työpaikalle, niin opiskelijan kuin työpaikkaohjaajan ja työyhteisön tueksi.

ePortfolio 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sähköisellä portfoliolla on keskeinen merkitys opiskelijan oman osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Samalla opiskelijoille tuotetaan tietoyhteiskunnan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä taitoja toimia sähköisessä mediassa. ePortfolio tarjoa lisäksi menetelmän ja työkalut laajennettuun työssäoppimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä joustaviin opintopolkuihin eri koulutusmuotojen välillä ammatillisessa koulutuksessa. Täten kehittämistyö myös luo pohjaa pedagogisen toimintakulttuurin muutokselle ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavalle yhdistämiselle. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen teknologinen oppimisympäristö ei yksin riitä, vaan sen ohella on muutettava ja kehitettävä koulutuksen järjestäjän käytänteitä, pedagogista johtamista, toimintakulttuuria sekä pedagogiikkaa ja arviointikäytäneitä kohti kompetenssipohjaista osaamisen hankintaa.
Esitys ITK-konferenssissa Aulangolla to 10.4 klo 16:15 salissa 23 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti